I.                Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông được thành lập từ tháng 11 năm 2003, trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, với đội ngũ gồm 9 giảng viên cơ hữu trong đó có: 1 tiền sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 7 thạc sĩ; cùng đội ngũ các giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao, giàu kinh nhiệm giảng dạy từ các trường Đại học và các Học viện uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II.              Nhiệm vụ đào tạo

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo  kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực:

-        Thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng cho các công ty, tổ chức, xí nghiệp, cơ quan, trường học ứng dụng tin học.

-        Thiết kế, phát triển và quản lý các hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng.

-        Khai thác, quản trị, xây dựng chiến lược bảo mật mạng và an toàn dữ liệu.

-        Tiếp cận với các công nghệ mới, có khả năng tham gia các dự án tin học

Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông như:

-        Mạng máy tính

-        Quản trị mạng

-        Hệ điều hành Unix/Linux

-        Ảo hóa và điện toán đám mây

-        An ninh hạ tầng mạng

-        Kỹ thuật truyền số liệu

-        Lập trình mạng

-        An toàn bảo mật mạng

-        Hệ Thống tìm kiếm, phát hiện và cảnh báo xâm nhập

-        Các chuyên đề về  công nghệ Mạng tiên tiến

III.           Nghiên cứu khoa học

Bên cạnh nhiệm vụ trong tâm là đào tạo sinh viên, các giảng viên của Bộ môn cũng luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức nâng cao chất lượng giảng dạy. Các hướng nghiên cứu mà bộ môn chủ yếu tập trung là:

-        An toàn bảo mật mạng

-        Ảo hóa và điện toán đám mây

-        Nghiên cứu các mô hình Machine Learning, Deep Learning, BigData ứng dụng vào các bài phân tích dữ liệu mạng; phát hiện và cảnh báo xâm nhập…

-        Các ông nghệ tiên tiến trong lĩnh vực mạng máy tính

Học tập theo chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông sinh viên luôn có rất nhiều cơ hội đạt được các chứng chỉ quốc tế về lĩnh vực Mạng và An toàn bảo mật mạng như: CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, Security+, CEH, LPI…

IV.           Thông tin liên lạc

Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông

Khoa Công nghệ Thông tin

Tầng 1, nhà B

140 Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, Tp.HCM

ĐT: (028).38161673 (136)

Email: bmmmt@hufi.edu.vn