1.     Giới thiệu

Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, đảm nhiệm giảng dạy một số học phần chung của nhóm ngành Công nghệ thông tin và các học phần chuyên ngành Hệ thống thông tin các hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học. Bên cạnh đó, Bộ môn tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin nói riêng và công nghệ thông tin nói chung.

2.     Nhân sự

Đội ngũ giảng viên Bộ môn HTTT gồm 10 giảng viên cơ hữu (100% có trình độ sau đại học) và nhiều giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường ĐH/CĐ, các công ty, viện nghiên cứu về Công nghệ thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu:

STT

Họ tên giảng viên

Email

Học vị

Ghi chú

1.           

Nguyễn Văn Thịnh

thinhnv@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn (phụ trách bộ môn)

2.           

Nguyễn Thị Định

dinhnt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

3.           

Nguyễn Phương Hạc

hacnp@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

4.           

Nguyễn Thế Hữu

huunt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

Bí thư LCĐ Khoa CNTT

5.           

Nguyễn Văn Lễ

lenv@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

6.           

Đinh Thị Mận

mandt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

7.           

Nguyễn Thị Thanh Thủy

thuyntt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

8.           

Nguyễn Thị Thùy Trang

trangntt110@cntp.edu.vn

Thạc sĩ

 

9.           

Nguyễn Thị Thu Tâm

tamltt@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

 

10.        

Trần Như Ý

ytn@hufi.edu.vn

Thạc sĩ

Tổ trưởng công đoàn Khoa CNTT

3.     Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân/kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành Hệ thống thông tin có khả năng:

-      Phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thửtriển khai thực hiện các dự án hệ thống thông tin.

-      Sử dụng và tự tìm hiểu để sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin (công cụ hỗ trợ phân tích/thiết kế, công cụ phát triển phần mềm: môi trường mạng/ phân tán/ di động).

-      Tự tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ, phương pháp, quy trình mới trong lĩnh vực hệ thống thông tin.

-      Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

4.     Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc sau:

-      Phân tích viên hệ thống (System Analysis, Business Analysis)

-      Quản trị viên cơ sở dữ liệu (Database Administrator)

-      Chuyên viên phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu (Database Developer), lập trình viên trong các Công ty, Tập đoàn chuyên sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước.

-      Quản lý dự án hệ thống thông tin

-      Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu.

5.     Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực sau:

-      Tiếp cận hướng đối tượng trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin

-      Hệ thống thông tin di động

-      Hệ thống thông tin hướng dịch vụ

-      Hệ thống thông tin phục vụ Business Intelligence

-      Hệ thống tư vấn (Recommender Systems)

-      Khai thác dữ liệu (Data mining)

-      An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin

-      Tìm kiếm thông tin (Information Retrieval).

6.     Liên hệ

-      Văn phòng Khoa CNTT, phòng B.107, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

-      ĐT: 0283 8163 318

-      Email: bomon.httt@gmail.com