Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 08ĐH
  • Vì không có phòng học nên lịch  bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 08ĐH dự kiến vào sáng thứ 5 ngày 21/01/2021 được chuyển sang bảo vệ vào chiều thứ 7, ngày 23/01/2021
  • Thời gian tập trung báo cáo bảo vệ khóa luận : Tất cả sinh viên tập báo cáo khóa luận trung tại phòng F203, vào lúc 13h00 thứ 7 ngày 23/01/2021.
  • Sinh viên tập trung trước 15 tại phòng báo cáo khóa luận chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ các thiết bị (máy tính, thiết bị mạng, internet v.v…) để phục vụ cho buổi báo cáo.
  • Lịch báo cáo bảo vệ khóa luận các tiểu ban (Lich-bao-ve-khoa-luan-08DHTH.pdf)
Trân trọng