Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo

Thông báo về việc triển khai thu hồ sơ nhập học chính thức, phát đồng phục và thẻ sinh viên đối với sinh viên khóa 12ĐH khi trở lại học tập trực tiếp tại Trường

Thông báo về việc triển khai thu hồ sơ nhập học chính thức, phát đồng phục và thẻ sinh viên đối với sinh viên khóa 12ĐH khi trở lại học tập trực tiếp tại Trường

Căn cứ kế hoạch số 395/KH-DCT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2021-2022 và tiến độ giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc triển...

Thông báo số 40/TB-DCT về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo số 40/TB-DCT về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Thông báo lịch phản biện Khóa luận tốt nghiệp 2022

Thông báo lịch phản biện Khóa luận tốt nghiệp 2022

Thông báo lịch phản biện Khóa luận tốt nghiệp 2022

THÔNG BÁO: báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09 ngành CNTT/ATTT và sinh viên khóa cũ còn nợ/cải thiện

THÔNG BÁO: báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09 ngành CNTT/ATTT và sinh viên khóa cũ còn nợ/cải thiện

THÔNG BÁO: báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09 ngành CNTT/ATTT và sinh viên khóa cũ còn nợ/cải thiện

THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09

THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09

THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính qui khóa 09

1 2 3 4 5 > >>