Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

HUFI | Hướng dẫn tân sinh viên nhập học trực tuyến

Thí sinh trúng tuyển truy cập vào công thông tin nhập học trực tuyến của nhà trường...

HUFI | HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

© Bản quyền thuộc về HUFI MEDIA

Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 2019

Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20-11 của tập thể Giảng viên Khoa CNTT-HUFI 2019

Giới thiệu khoa CNTT

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Khoa CNTT tham gia tư vấn tuyển sinh 2021 ngày 9-1-2021

Khoa CNTT tham gia tư vấn tuyển sinh 2021 ngày 9-1-2021