Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập năm 2003 trên cơ sở tách khoa Cơ khí – Tin học thành 2 khoa: Cơ khí và Công nghệ Thông tin.

 

Về tổ chức, khoa CNTT bao gồm 4 bộ môn: Bộ môn khoa học máy tính, Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Bộ môn Hệ thống Thông tin và Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông. Với chức năng chính là đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên – học sinh có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng – Trung cấp nghề thuộc lĩnh vực chuyên ngành Công nghệ Thông tin và các ngành nghề có liên quan để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

 

Tiêu chí: “Truyền đạt kiến thức vững chắc để sinh viên vào đời vững vàng”

 

Phương châm: “Học thành người và học thành nghề”

 

Các chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng thực tiễn và theo chuẩn quốc tế, chú trọng đến kỹ năng tay nghề thực hành thuần thục, nắm vững lý thuyết. Xây dựng và phát triển hệ thống học tập trực tuyến (e-learning), trang thiết bị thực hành hiện đại phù hợp với nhu cầu xã hội.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Chức năng:

 

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Nhiệm vụ:

 

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của khoa theo qui chế nhà nước. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập. Biên soạn chương trình, giáo trình các môn khoa đảm nhận giảng dạy.

 

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các chuyên ngành: về công nghệ thông tin cho hệ đào tạo của khoa đảm nhận.

 

- Tổ chức đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ tin học quốc gia A,B

 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học cho CB.GV và sinh viên.

 

- Phát triển các chương trình hợp tác quốc tế.

 

- Hợp tác liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các trường trong và ngoài nước.

 

- Làm thời khóa biểu, quản lý điểm các bộ môn do khoa trực tiếp đào tạo.

 

- Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành Công nghệ thông tin cho các hệ đào tạo.

 

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất.

 

- Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện, các chương trình phát triển Công nghệ Thông tin của nhà trường.

 

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.

 

- Nhận các hợp đồng tư vấn,  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 

- Quản lý toàn diện CB.GV và học sinh, sinh viên trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo qui định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hoá tinh thần cho CB.GV và học sinh, sinh viên trong khoa.

 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên trong khoa.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

Mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, sinh viên – học sinh có khả năng làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong những lĩnh vực chuyên môn như:

 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng thông dụng về văn phòng và xử lý đồ họa.

 

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, xây dựng và phát triển phần mềm. Khai thác, kế thừa và phát triển hệ thống phần mềm. Phát triển, xây dựng, khai thác dữ liệu của các hệ thống thông tin với các chương trình ứng dụng công nghệ tiên tiến.

 

- Lập trình phần mềm ứng dụng và quản trị cở sở dữ liệu trên máy tính đơn lẻ và tập trung với các sản phẩm được tạo ra dựa trên các nền tảng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay.Lập trình xử lý thông tin, thiết kế trang Web, tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng cao, xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử, các ứng dụng trên thiết bị di động,…

 

- Thiết kế, cài đặt, cầu hình và quản trị hệ thống mạng cho các công ty phần mềm, tổ chức, xí nghiệp, cơ quan, trường học ứng dụng tin học.

 

- Thiết kế, phát triển và quản lý các hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng. Khai thác, quản trị và xây dựng chiến lược bảo mật mạng và an toàn dữ liệu.

 

- Tiếp cận với các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội, có khả năng làm việc nhóm, tự tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng nhằm phục vụ nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về chuyên môn.

 

LIÊN HỆ

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Văn phòng khoa Công nghệ Thông tin

Tầng trệt, dãy nhà A,

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM

ĐT: 08.38161673 (số lẻ 136) – Fax: 08.38163320

Website: http://fit.hufi.edu.vn, Email:  itdept@cntp.edu.vn