Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT đợt tháng 10/2020

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM triển khai khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách chọn vào ô phù hợp, điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật.

 

Link khảo sát: Click here

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.