Thông báo số 3: V/v Tổ chức hội thảo khoa học Khoa CNTT lần thứ 8 – năm 2020

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY
THÔNG BÁO SỐ 3

V/v Tổ chức hội thảo khoa học Khoa CNTT lần thứ 8 – năm 2020

 
 
   

Kính gửi:

-       Quý Thầy Cô giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

-       Quý Thầy Cô giảng viên, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.

 

Ban tổ chức hội thảo khoa học Khoa Công nghệ Thông tin, thông báo chương trình tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 8 – năm 2020 như sau:

 

I. Thời gian, hình thức tổ chức

 

-                          Thời gian: 07g45 – 11g30, thứ 7 ngày 12/09/2020.

 

-                          Hình thức: Online bằng phần mềm MS Teams.

 

-                          Địa chỉ tham gia hội thảo:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad0ad30c3f194d72a22d6e3a48a7a872%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b4abb03-d86b-4c88-bc55-ad0ed6c8c5d6&tenantId=0a3dcbb1-b6f8-47d2-91f3-c215291e6283

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.