Đăng ký tham dự Seminar: Các vấn đề nghiên cứu khoa học trong sinh viên

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SEMINAR

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN

 

Thân mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự seminar "Các vấn đề NCKH cho sinh viên" được khoa CNTT tổ chức vào ngày 25/07/2020 lúc 15h00 tại trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (phòng sẽ thông báo sau). Khi tham dự các bạn sẽ được phổ biến cách thức viết bài đăng kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học do khoa Công nghệ thông tin tổ chức trong tháng 08/2020 cũng như những lợi ích thiết thực mà NCKH mang lại trong việc phát triển tri thức, tư duy, ứng dụng trong công việc và cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Khoa CNTT có tính điểm rèn luyện cho các bạn tham gia.

 

Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/07/2020

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2AsS9YSvyUymSbyK9rH4704kP1uGUo2f-7R-Pzw9IkOFipQ/viewform?usp=sf_link

 

Khoa Công nghệ thông tin.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.