Khoa học & Công nghệ

Thông báo: Tổ chức Seminar về cách mạng Công nghiệp 4.0

Thông báo: Tổ chức Seminar về cách mạng Công nghiệp 4.0

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Seminar về cách mạng Công nghiệp 4.0 như sau:
- Chủ đề: Nghiên cứu khoa học và tạo sản phẩm có tính liên ngành.
- Thời gian: 8h ngày 29/

 Thông báo ĐỊA ĐIỂM tổ chức seminar chuyên đề “Deep learning: phương pháp và ứng dụng"

Thông báo ĐỊA ĐIỂM tổ chức seminar chuyên đề “Deep learning: phương pháp và ứng dụng"

- Thời gian: 14h00 ngày 26/9/2019. 
 
- Địa điểm: Hội trường C

 

Thông báo tổ chức seminar chuyên đề “Deep learning: phương pháp và ứng dụng"

Thông báo tổ chức seminar chuyên đề “Deep learning: phương pháp và ứng dụng"

- Người trình bày: TS. Văn Thế Thành, Trưởng phòng QLKH & ĐTSĐH
- Thời gian: 14h00 ngày 26/9/2019. 
- Địa điểm: phòng C202, nhà hiệu bộ.
Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ

Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ

Theo quy định tại Thông tư số 37/2014/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (Thông tư 37), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành các Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín và quốc gia có uy tín.

Mời viết bài báo cho hội thảo khoa học cấp Khoa CNTT 2019

Mời viết bài báo cho hội thảo khoa học cấp Khoa CNTT 2019

Mời viết bài báo cho hội thảo khoa học cấp Khoa CNTT 2019

Thông báo tham dự buổi  "Meetup DatAI@SG"

Thông báo tham dự buổi "Meetup DatAI@SG"

Thông báo tham dự buổi  "Meetup DatAI@SG"

Xem thêm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.