Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức khoa

Cơ cấu tổ chức khoa

Cơ cấu tổ chức khoa CNTT

Giới thiệu khoa CNTT

Giới thiệu khoa CNTT

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập năm 2003 trên cơ sở tách khoa Cơ khí – Tin học thành 2 khoa: Cơ khí và Công nghệ Thông tin.Về tổ chức, khoa CNTT bao gồm 4 bộ môn: Bộ môn khoa học máy tính, Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Bộ môn Hệ...

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

Giới thiệu bộ môn Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ phần mềm được thành lập từ tháng 11 năm 2003, trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, với đội ngũ giảng viên gồm 1 nghiên cứu sinh, 8 thạc sĩ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.

Bộ môn Hệ thống thông tin

Bộ môn Hệ thống thông tin

Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, đảm nhiệm giảng dạy một số học phần chung của nhóm ngành Công nghệ thông tin và các học phần chuyên ngành Hệ thống thông tin các hệ đào tạo...

Bộ môn Khoa học Máy tính

Bộ môn Khoa học Máy tính

Đào tạo cử nhân/kỹ sư CNTT ngành khoa học máy tính. Bộ môn triển khai chương trình đào tạo với chuyên ngành Phân tích Dữ liệu (Data science and analytics).