Qui định đánh giá kết quả của người học

Qui định đánh giá kết quả của người học

 

1. Môn Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: Thầy Ngô Dương Hà  (xem tại đây)

 

2. Môn Mã nguồn mở: Thầy Nguyển Hải Yến  (xem tại đây)

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.